โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


นโยบาย No Gift Policy

 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไม่รับและไม่ให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

More...
นโยบาย No Gift Policy

ITA online

 

http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=105

More...
ITA online

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

 

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

More...
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ห้วยหว้าโมเดล

 

More...
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ห้วยหว้าโมเดล

บุคคลากรโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

 

More...
บุคคลากรโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2023

 

More...
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2023

no gift policy

 

no gift policy

More...
no gift policy
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   >>>ข้อมูลนักเรียน
   >>>ข้อมูลเขตบริการ
   >>>ข้อมูลครูและบุคลากร
   >>>ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   >>>ข้อมูลครุภัณฑ์
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    E–Service : Amss++
   ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   Q&A
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Social Network
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    >>>ข้อมูลO-NET
    >>>ข้อมูล NT
    >>>ข้อมูล RT
    >>>แผนพัฒนาการศึกษา
    >>>ระบบควบคุมภายใน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    >>>โรงเรียนประชารัฐ
    >>>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    >>>โรงเรียนดีประจำตำบล
    >>>โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียนและมาติดต่อราชการครับ

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      35 คน

สถิติเดือนนี้:   932 คน

สถิติปีนี้:        8580 คน

สถิติทั้งหมด: 47278 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป  

    1.1  ประวัติ  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียน  ได้อาศัยวัดตลาดโพธิ์ศรี  บ้านห้วยหว้า  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านโนนฆ้องขึ้น  ชาวบ้าน  คณะครู  ผู้นำหมู่บ้านเห็นควรยุบโรงเรียนวัดไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนฆ้อง  เมื่อวันที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2490  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านห้วยหว้าใน   วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2490  ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์  โดยมี     นายพิชัย ภูมิการีย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

          ปี พ.ศ.  2519  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์ ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

          ปี พ.ศ.  2534  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ทำการสอนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น

    1.2  ที่ตั้งที่ตั้ง หมู่บ้านห้วยหว้า  หมู่ 6  ตำบลโนนฆ้อง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270

          พื้นที่ทั้งหมด   13  ไร่ 1 งาน  27  ตารางวา     

            โทรศัพท์โทรศัพท์  043 – 451279

             e-mail   hwkschool.58@gmail.com

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่