โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


no gift policy

 

no gift policy

More...
no gift policy

ยินดีต้อนรับ สู่รั้วม่วง-ขาว ชาวห้วยหว้าวิทยาคม

 

More...
ยินดีต้อนรับ สู่รั้วม่วง-ขาว ชาวห้วยหว้าวิทยาคม

โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ร่วมต้านทุจริต

 

More...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ร่วมต้านทุจริต

สืบสานงานบุญประเพณี

 

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

More...
สืบสานงานบุญประเพณี

ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

 

More...
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   >>>ข้อมูลนักเรียน
   >>>ข้อมูลเขตบริการ
   >>>ข้อมูลครูและบุคลากร
   >>>ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   >>>ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    >>>ข้อมูลO-NET
    >>>ข้อมูล NT
    >>>ข้อมูล RT
    >>>แผนพัฒนาการศึกษา
    >>>ระบบควบคุมภายใน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    >>>โรงเรียนประชารัฐ
    >>>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    >>>โรงเรียนดีประจำตำบล
    >>>โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียนและมาติดต่อราชการครับ

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   88 คน

สถิติปีนี้:        6661 คน

สถิติทั้งหมด: 27985 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป  

    1.1  ประวัติ  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียน  ได้อาศัยวัดตลาดโพธิ์ศรี  บ้านห้วยหว้า  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านโนนฆ้องขึ้น  ชาวบ้าน  คณะครู  ผู้นำหมู่บ้านเห็นควรยุบโรงเรียนวัดไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนฆ้อง  เมื่อวันที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2490  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านห้วยหว้าใน   วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2490  ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์  โดยมี     นายพิชัย ภูมิการีย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

          ปี พ.ศ.  2519  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์ ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

          ปี พ.ศ.  2534  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ทำการสอนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น

    1.2  ที่ตั้งที่ตั้ง หมู่บ้านห้วยหว้า  หมู่ 6  ตำบลโนนฆ้อง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270

          พื้นที่ทั้งหมด   13  ไร่ 1 งาน  27  ตารางวา     

            โทรศัพท์โทรศัพท์  043 – 451279

             e-mail   hwkschool.58@gmail.com

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่