โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


สืบสานงานบุญประเพณี

 

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

More...
สืบสานงานบุญประเพณี

ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

 

More...
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   E-Service O17 Amss
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    รายงานผลปฏิบัติงานสถานศึกษา
    รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6เดือน
    แผนพัฒนาการศึกษา
    แผนปฏิบัติงานประจำปี
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    ระบบควบคุมภายใน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียนและมาติดต่อราชการครับ

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      50 คน

สถิติเดือนนี้:   510 คน

สถิติปีนี้:        4906 คน

สถิติทั้งหมด: 5748 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายวรพจน์ หล่องบุศรี


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ 081-2667520

นายคำสังข์ พลหาญ


ตำแแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางบุญน้อม ละเหลา


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภา สุขประเสริฐ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางปริญญพร พลหาญ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายประพันธ์ ผิวขำ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.อัมพรทิพย์ แหย่งบุดดา


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

นายชัยชนะ เชื่อคำ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

E-mail: cheakam.ch@gmail.com 

Tel : 089 956 6645

Fb : ชัยชนะ  เชื่อคำ

Id Line : 0899546645

นางอรรถกร เชื่อคำ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

น.ส.ชวนชื่น เสนีวงศ์ ณ อยุธยา


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชา ภาษาไทย

นางจิราพรรณ วินิจสิริ


ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สาขาวิชา ปฐมวัย

นางสาวจิตลดา ถาอ่อนศรี


ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

E-mail : Hippiezii17@gmail.com 

Tell : 093 865 4317

Facebook : จิตลดา  ถาอ่อนศรี

ID Line : Hippieziibow 17

นางสาวนิยะดา บัวขาว


ตำแหน่ง ครูคลังสมอง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

 

นางสาวกนกวรรณ นิราศรี


ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวจีรนันท์ คำมูล


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายชำนาญ กิจใบ


ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายคำพันธ์ ค้อมสิงห์


ตำแหน่ง นักการภารโรง

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...