โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


นโยบาย No Gift Policy

 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไม่รับและไม่ให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

More...
นโยบาย No Gift Policy

ITA online

 

http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=105

More...
ITA online

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

 

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

More...
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ห้วยหว้าโมเดล

 

More...
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ห้วยหว้าโมเดล

บุคคลากรโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

 

More...
บุคคลากรโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2023

 

More...
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2023

no gift policy

 

no gift policy

More...
no gift policy
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   >>>ข้อมูลนักเรียน
   >>>ข้อมูลเขตบริการ
   >>>ข้อมูลครูและบุคลากร
   >>>ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   >>>ข้อมูลครุภัณฑ์
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    E–Service : Amss++
   ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   Q&A
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Social Network
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    >>>ข้อมูลO-NET
    >>>ข้อมูล NT
    >>>ข้อมูล RT
    >>>แผนพัฒนาการศึกษา
    >>>ระบบควบคุมภายใน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    >>>โรงเรียนประชารัฐ
    >>>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    >>>โรงเรียนดีประจำตำบล
    >>>โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียนและมาติดต่อราชการครับ

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      35 คน

สถิติเดือนนี้:   932 คน

สถิติปีนี้:        8580 คน

สถิติทั้งหมด: 47278 คน

 


ITA Online 2023

ITA Online 2023

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่เผยแพร่ ลิงค์แหล่งอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง http://hw.kkzone1.go.th/?leftmenu_view=37
2 ข้อมูลผู้บริหาร http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=69
3 อำนาจหน้าที่ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=106
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=70
5 ข้อมูลการติดต่อ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=39
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=50
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=72
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=57
9 Social Network http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=73
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=49
ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=114
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=115
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=116
การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=66
การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=67
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=76
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=77
18 E-Service http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=54
    http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=55
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=117
20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=118
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=119
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=120
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=87
24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=88
25 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=89
26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=90
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=91
28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=56
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=92
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=93
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
31 นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=109
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=110
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=108
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=96
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=98
แผนป้องกันการทุจริต
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=60
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=100
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=112
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=107
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=111
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=113
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=121
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://hw.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=103

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่