โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


สืบสานงานบุญประเพณี

 

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

More...
สืบสานงานบุญประเพณี

ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

 

More...
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   >>>ข้อมูลนักเรียน
   >>>ข้อมูลเขตบริการ
   >>>ข้อมูลครูและบุคลากร
   >>>ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   >>>ข้อมูลครุภัณฑ์
   >>>O-17 E-Service Amss++
 
เอกสาร คู่มือ
    >>>ข้อมูลO-NET
    >>>ข้อมูล NT
    >>>ข้อมูล RT
    >>>รายงานผลปฏิบัติงานสถานศึกษา
    >>>รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6เดือน
    >>>แผนพัฒนาการศึกษา
    >>>แผนปฏิบัติงานประจำปี
    >>>กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    >>>ระบบควบคุมภายใน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    >>>โรงเรียนประชารัฐ
    >>>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    >>>โรงเรียนดีประจำตำบล
    >>>โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียนและมาติดต่อราชการครับ

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      52 คน

สถิติเดือนนี้:   512 คน

สถิติปีนี้:        4908 คน

สถิติทั้งหมด: 5750 คน

 

นายคำสังข์ พลหาญ
ตำแแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...

นางบุญน้อม ละเหลา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ...

นางนภา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ...

นางปริญญพร พลหาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...

นายประพันธ์ ผิวขำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา...

น.ส.อัมพรทิพย์ แหย่งบุดดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์...

นายชัยชนะ เชื่อคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ E-mail: cheakam.ch@gmail.com  Tel : 089 956 6645 Fb : ชัยชนะ  เชื่อคำ Id Line : 0899546645...

นางอรรถกร เชื่อคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์...

น.ส.ชวนชื่น เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชา ภาษาไทย...

นางจิราพรรณ วินิจสิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชา ปฐมวัย...

นางสาวจิตลดา ถาอ่อนศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชา คณิตศาสตร์ E-mail : Hippiezii17@gmail.com  Tell : 093 865 4317 Facebook : จิตลดา  ถาอ่อนศรี ID Line : Hippieziibow 17...

นางสาวนิยะดา บัวขาว
ตำแหน่ง ครูคลังสมอง สาขาวิชา คณิตศาสตร์  ...

นางสาวกนกวรรณ นิราศรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป...

นางสาวจีรนันท์ คำมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป...

นายชำนาญ กิจใบ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา...

นายคำพันธ์ ค้อมสิงห์
ตำแหน่ง นักการภารโรง...
....